Has Gordon flopped this season?

Yes!

Yes!

No!

No!