Do you think Trezeguet should start next week?

Yes, he has to

Yes, he has to

No, he isn't good enough

No, he isn't good enough